Welkom bij 3M Advocaten


3M advocaten is een samenwerkingsverband van drie advocaten, M.A. Wellen (Marjo), J.M.A.P. van Pul (Marjolein) en M.C. van der Meij (Marion).

Wij stellen ons tot doel  het verlenen van kwalitatief goede rechtshulp tegen een betaalbare prijs. Door onze achtergronden, vakbond, welzijnswerk, sociale advocatuur, zijn wij betrokken en laagdrempelig.

Wij zijn van mening  dat een advocaat niet op alle rechtsgebieden goede rechtshulp kan verlenen, zodat we hebben gekozen ons te specialiseren in een aantal rechtsgebieden waar u als particulier mee in aanraking kunt komen. Wij kunnen u bijstaan op de terreinen van werk en ontslag, wonen, familie- en gezinsleven, uitkeringen, consumentenzaken, schuldsanering (WSNP) en psychiatrisch piket.

Nu we ons gespecialiseerd hebben en onze kantoorkosten laag houden  door onnodige luxe achterwege te laten, is onze rechtshulp voor iedereen betaalbaar. Wij bespreken met u de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). Voor verdere informatie kunt u de website van de Raad voor Rechts-bijstand raadplegen: www.rvr.org.  Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, hanteren wij een redelijke uurprijs en brengen daarbij geen kantoorkosten in rekening.

We hebben hart voor uw zaak en u staat als cliënt met uw rechtsvraag/rechtsprobleem centraal. Omdat uw belang voorop staat, zullen wij u altijd eerlijk informeren over uw kansen en risico’s. Wij hechten aan een goede communicatie en persoonlijke aanpak. De lijnen op ons kantoor zijn kort en de sfeer is informeel. Uw advocaat zal u vanaf het begin tot het einde op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in uw zaak. De advocaat is uw vertrouwenspersoon en is tot geheimhouding verplicht. We streven er naar uw rechtsprobleem buiten een procedure op te lossen maar indien nodig gaan we een procedure zeker niet uit de weg.

Ons kantoor voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Wij zijn lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland.

Let op, het is op dit moment noodzakelijk om een afspraak te maken voor het spreekuur.

Klik hier voor meer informatie.