Personen – en familierecht

Een echtscheiding of beëindiging van een relatie hakt er emotioneel behoorlijk in, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Het is dan ook belangrijk dat u er tijdens het proces van uiteengaan op kunt bouwen dat u het regelen van alle facetten met vertrouwen kunt overlaten aan een deskundige en betrokken advocaat. Die deskundigheid en betrokkenheid kunnen en willen wij u graag bieden. Indien een informele werkwijze u aanspreekt, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Naar onze mening geniet het de voorkeur wanneer de ouders in onderling overleg tot een oplossing komen; niet alleen leidt dat tot een betere acceptatie van de gemaakte afspraken, maar ook tot een harmonieuzer sfeer die de kinderen ten goede komt. Is onderlinge overeenstemming niet mogelijk, dan zullen wij u vanzelfsprekend in de te voeren procedure met raad en daad bijstaan.

Een greep uit de zaken waarin wij u kunnen bijstaan:

 • echtscheiding en voorlopige voorzieningen (spoedprocedure)
 • scheiding van tafel en bed
 • beëindiging geregistreerd partnerschap
 • beëindiging samenlevingsverband
 • geformaliseerd document beëindiging relatie / samenleving voor het verkrijgen van een urgentieverklaring woonruimte.
 • het opstellen van een ouderschapsplan
 • het opstellen van een convenant
 • boedelscheiding / afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • vaststelling of wijziging van kinderalimentatie en/of partneralimentatie
 • ouderlijk gezag
 • omgangsregeling / zorgregeling
 • gebruiksrecht woning
 • afstamming, ouderschap, (gerechtelijk vaststellen van) vaderschap en (vervangende toestemming van) erkenning
 • curatele, bewind en mentorschap
 • bijzondere curatorschap
 • naamswijziging
 • met aandacht voor het civiele jeugdbeschermingsrecht (ondertoezichtstelling OTS, uithuisplaatsing UHP)