Mr. Marjolein van Pul

MarjoleinZij heeft haar studie Nederlands recht afgerond in 1988 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, met afstudeerrichting sociaal recht, arbeid en uitkeringen.

Daarna is ze ruim tien jaar werkzaam geweest als procesjurist bij de Industriebond FNV en Rechtskundige Dienst FNV. Aansluitend heeft ze de praktijk uitgeoefend via het Bureau voor Rechtshulp te Nijmegen en vanaf 2004 in de sociale advocatuur. Sinds medio 2010 heeft zij zich zelfstandig gevestigd te Nijmegen, bij 3M-advocaten.

Haar kennis, werkervaring en interesses liggen op het gebied van arbeid/ontslagrecht, de sociale zekerheid waaronder de WW, WAO/WIA en bijstandsuitkeringen. Zij is eveneens thuis op het rechtsgebied WSNP en kan de saniet bijstaan in een procedure bij de rechtbank of gerechtshof.

Marjolein van Pul houdt elke week een spreekuur te Nijmegen in het wijkcentrum Titus Brandsma aan de Tweede Oude Heselaan 386.
Leden van de vakorganisatie Pastoraal Werkenden Nederland (VPW) kunnen een beroep op haar doen na verwijzing door hun contactpersoon bij de VPW te Utrecht.

Voor rechtstreeks contact en het maken van een afspraak kunt u een bericht sturen naar vanpul@3m-advocaten.nl  of telefonisch contact opnemen met het kantoor.