Mr. Marion van der Meij

Marion aangepast 2

Marion is civielrechtelijk afgestudeerd te Heerlen. Voordat zij in 2006 de stap naar de advocatuur heeft gezet, heeft zij jarenlang ervaring opgedaan als juridisch medewerker en bewindvoerder wsnp (wet schuldsanering natuurlijke personen) op een advocatenkantoor te ’s-Hertogenbosch. Sinds 1 juli 2010 heeft zij zich aangesloten bij mr. Wellen en mr. Van Pul.

Naast haar specialisatie op het rechtsgebied personen- en familierecht in brede zin (dus niet alleen echtscheidingen en alles wat daarmee samenhangt –gezag, omgang, alimentatie, verdeling & verrekeningskwesties) , richt zij zich ook op het gebied van afstammingsrecht, naamrecht, (beschermings)bewind, curatele en het civiele jeugdbeschermingsrecht. Daarnaast kan zij u bijstaan terzake het doen opstellen van ouderschapsplan of geformaliseerd document beëindiging relatie c.q. beëindiging samenleving, om een urgentieverklaring woonruimte te kunnen verkrijgen.

Door haar jarenlange ervaring als bewindvoerder wsnp, is zij op de hoogte van alle ins en outs van de wsnp en wil zij u in dit verband graag met raad en daad bijstaan bij (b.v.) weigering of toelating tot de wsnp of tussentijdse beëindiging wsnp.

Vanuit haar internationale achtergrond kan zij u zo nodig in het Engels of Frans te woord staan.

Mocht een afspraak in Grave u beter passen dan een afspraak op het kantoor in Nijmegen, dan behoort dat tot de mogelijkheden.

De Nederlandse Orde van Advocaten

Mr. M.C. van der Meij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (WSNP)
  • Personen- en familierecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Voor rechtstreeks contact kunt u mailen naar vandermeij@3M-advocaten.nl of telefonisch contact opnemen met het kantoor.